ALLMÄNNA VILLKOR FÖR NEDLADDNING AV HANDBOKEN

Hantering av personuppgifter
Vi är noga med att de personuppgifter som lämnas hanteras på bästa sätt. Vi åtar oss rätten att skicka lämpliga och intressanta tips och erbjudande om våra egna aktiviteter till alla som laddat hem handboken (från Mitt Företag/Growin), i de fall vi anser det lämpligt. Möjligheten att avanmäla sig från fler utskick finns alltid. Samma möjlighet finns för våra partners och annonsörer i handboken, som har möjlighet att kontakta dem som laddat ned handboken. De partners som finns med i handboken kan komma att kontakta dig via telefon eller mail eller annan kanal för att ge dig möjlighet att utnyttja deras utvalda erbjudanden. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda dig att ladda ned handboken kostnadsfritt. 

Ansvarsbegränsning
Mitt Företag (Growin AB) samt våra innehållsleverantörer ansvarar inte för om något av det innehåll som presenteras i våra handböcker eller i våra digitala kanaler direkt eller indirekt, kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av innehållet. Mitt Företag (Growin AB) ansvarar inte i förhållande till användaren eller mot tredje man för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller inkomster eller för annan skada orsakade av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visas eller presenteras fel eller rentav helt utebli beroende på fel som ligger hos Mitt Företag (Growin AB), eller någon av dess leverantörer eller bero på helt andra skäl. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli och fall där problem kan leda till störningar.
Mitt Företag (Growin AB) har inget ansvar för leverantörer eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras i våra sammanhang. Mitt Företag (Growin AB) har heller inget som helst ansvar för framställning eller uppgift som härrör sig från våra leverantörer eller för fel i deras produkt eller för dröjsmål från deras sida. Varken Mitt Företag (Growin AB) eller våra innehållsleverantörer ansvarar för hur användaren väljer att använda den information som presenteras i våra sammanhang. Användarens tillgång och användande av tjänsten sker helt på användarens eget bevåg. Mitt Företag (Growin AB) friskriver sig helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att användaren på olika sätt nyttjar i våra sammanhang presenterad information. Den som väljer att följa på de i våra sammanhang angivna rekommendationer bär själv hela risken för sina handlingar. Mitt Företag (Growin AB) bär inte heller i övrigt något ansvar för hur information som tillhandahålls genom Mitt Företag (Growin AB) används eller tolkas.